Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών-φαρμάκου-παρεντερική σίτιση

Η χορήγηση μέσω του φλεβικού συστήματος υγρών και φαρμάκων στην σωστή συχνότητα και με ένα συνεχή και ακριβή τρόπο ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θεραπευτική δράση και να προληφθούν οι οποιεσδήποτε επιπλοκές. Ο νοσηλευτής έχει την ευθύνη να καθορίσει την σωστή συχνότητα χορήγησης ανάλογα με την περίπτωση και να διατηρήσει την ροή κατά τη διάρκεια της έγχυσης.