Μέθοδος VAC - Καινοτομία στην αντιμετώπιση χρόνιων ελκών-κατακλίσεων

Καινοτομία στην αντιμετώπιση χρόνιων ελκών-κατακλίσεων 

Μέθοδος θεραπείας επούλωσης τραυμάτων με εφαρμογή αρνητικής πίεσης. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης  τραυμάτων το οποίο παρέχει θεραπεία επούλωσης τραυμάτων με εφαρμογή αρνητικής πίεσης, ακόμη με την επιλογή ενστάλαξης. 

Το σύστημα θεραπείας τραυμάτων με εφαρμογή αρνητικής πίεσης χωρίς ενστάλαξη προορίζεται για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προωθεί την επούλωση τραυμάτων με δευτερογενή ή τριτογενή (καθυστερημένο πρωτογενή) τρόπο, μέσω της προετοιμασίας του πυθμένα του τραύματος για σύγκλειση, της μείωσης του οιδήματος, την ενίσχυσης σχηματισμού κοκκιώδους ιστού και εξίδρωσης, καθώς και της αφαίρεσης  του εξιδρώματος και του μολυσματικού υλικού. Η επιλογή ενστάλαξης ενδείκνυται για ασθενείς που θα ωφελούνταν από την παροχέτευση με υποβοήθηση κενού και την ελεγχομένη χορήγηση τοπικών διαλυμάτων και εναιωρημάτων θεραπείας επούλωσης τραυμάτων πάνω στον πυθμένα του τραύματος. 

Το σύστημα θεραπείας επούλωσης με εφαρμογή αρνητικής πίεσης μη ή χωρίς ενστάλαξη ενδείκνυται για ασθενείς με χρόνια, οξέα, τραυματικά, υποξέα και διανοιγμένα τραύματα εγκαύματα μερικού πάχους, έλκη κρημνούς και μοσχεύματα. 

Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα σας εμπιστευτείτε μας.